Word je gehinderd door bekken(bodem)klachten tijdens of na de zwangerschap?

Laat je adviseren, begeleiden en zo nodig behandelen door de bekkenfysiotherapeut.

Met  gerichte oefeningen en adviezen kun je zelf invloed uitoefenen op je klachten!

Bekkenfysiotherapie in het jaar van de zwangerschap

  • pijn rond bekken, lage rug of stuit?
  • problemen of veranderingen op gebied van plassen?
  • problemen of veranderingen op gebied van ontlasten?
  • ongewild verlies van urine, ontlasting of winden?
  • pijn of ongemak bij vrijen?
  • zwaar of drukkend gevoel in buik rug of bodem?

Veel vrouwen krijgen tijdens of na de zwangerschap te maken met klachten rond het bekken. Pijnklachten kunnen veel ongerustheid veroorzaken en grote beperkingen geven in het dagelijks leven. Problemen op  gebied van plassen, ontlasten en/of vrijen leiden vaak tot schaamte en worden niet gemeld bij verloskundige, arts of gynaecoloog.

Eerder genoemde klachten zijn vaak terug te voeren op het niet goed functioneren van het bekken en/of de bodem.

Meer informatie vind je op www.fysiozwolle.nl/specialisaties/specialiteiten/bekkenfysiotherapie/

 

Het bekken tijdens en na de zwangerschap:

een goed functionerend  bekken is de stevige, stabiele basis van je lijf.

Tijdens de zwangerschap bereid ook het bekken zich voor op de naderende bevalling, het wordt losser en minder stabiel. Het lukt de zwangere lang niet altijd dit natuurlijke proces goed op te vangen. Er wordt compensatie gezocht, verkeerde spieren gaan spannen waardoor nog meer hinder en pijnklachten ontstaan.

Na de bevalling is het bekken niet direct weer stabiel. Door de bevalling is het bekken flink opgerekt en herstel kost tijd, zeker negen maanden.

 

De bekkenbodem tijdens en na de zwangerschap:

onder invloed van de zwangerschap wordt het bindweefsel slapper. Dit heeft ook invloed op de bekkenbodem. De steunfunctie en sluitfunctie van de bodem verminderen terwijl de het ongeboren kind juist steeds meer op de bodem drukt. Tijdens de bevalling wordt de bekkenbodem flink opgerekt. Regelmatig loopt de vrouw  een scheurtje of een knip op tijdens de persperiode. Het is niet meer dan logisch dat ook de bekkenbodem tijd nodig heeft om van zwangerschap en bevalling zo goed mogelijk te herstellen.

 

Herken je bovenstaande klachten of ongemak ? 

Maak het bespreekbaar bij Zwangerfit of MoederFit. Laat je indien gewenst adviseren, begeleiden en zo nodig behandelen door de bekkenfysiotherapeut.

Met  gerichte oefeningen en adviezen kun je zelf invloed uitoefenen op je klachten!

Meer informatie vind je op www.fysiozwolle.nl/specialisaties/specialiteiten/bekkenfysiotherapie/

 

Wanneer spieren in de bekkenregio onvoldoende functioneren kunnen er, naast problemen met bewegen, ook problemen ontstaan met plassen, ontlasten, vrijen, verzakkingsklachten en pijnklachten. Zwangerschap en bevalling  hebben veel impact op bekken en bekkenbodem.  Hormonale veranderingen, het groeiende gewicht van de ongeboren baby en de bevalling maken dat  bovengenoemde  klachten veel voorkomen in het jaar van de zwangerschap.  Deze klachten kunnen kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Door de functie van de spieren in de bekkenregio te verbeteren of te normaliseren kunnen deze klachten afnemen of  verdwijnen.

(bron: Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)